Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fertilisering [norsk]    Sammensmeltingen av det genetiske materialet i sædcellen og egget for å danne et embryo. Foregår vanligvis inne i egglederen (in vivo), men kan også forekomme i en petriskål (in vitro). (Se også In vitro-fertilisering.)
Fertilitetsordliste © Serono Nordic AB
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
In vitro fertilisering [norsk]    IVF [akronym]   Kalles også prøverørsbehandling. Egget befruktes utenfor kroppen, i en skål (in vitro) i laboratoriet.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
In vitro fertilisering [norsk]    IVF [akronym]   Befruktning utenfor kroppen. Kunstig befruktning og "prøverørsmetoden" er uttrykk som ofte brukes istedenfor IVF. IVF foregår ved at eggceller hentes fra egglederen, befruktes med sæd og etter noen celledelinger settes inn i livmoren for utvikling av fosteret.
Genetikkordliste © Bioteknologinemda
In vitro fertilisering [norsk]    IVF [akronym]   befruktning utenfor kroppen
Ordliste for prøverørsbehandling © Klinikk Hausken