Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Fertilitet [norsk]    Fruktbarhet.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
Fertilitet [norsk]    fruktbarhet
Ordliste for prøverørsbehandling © Klinikk Hausken
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
Infertilitet [norsk]    Nedsatt fruktbarhet, ufrivillig barnløshet.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
Infertilitet [norsk]    Manglende evne til å unnfange etter ett år med utbeskyttet samleie (seks måneder hvis kvinnen er over 35 år) eller manglende evne til å bære fram barnet til termin.
Fertilitetsordliste © Serono Nordic AB
Infertilitet [norsk]    nedsatt fruktbarhet
Ordliste for prøverørsbehandling © Klinikk Hausken
infertilitet [med. el. latin]    sterilitet [norsk]   Tilstand der et individ ikke er fruktbart, dvs. ikke kan lage barn.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Fertilitetsspesialist [norsk]    En lege som har spesialisert seg i fertilitetspraksis. American Board of Obstetrics and Gynecology sertifiserer en subspesialitet for OB-GYN som får ekstra opplæring i reproduksjonsendokrinologi (læren om hormoner) og fertilitet.
Fertilitetsordliste © Serono Nordic AB
Fertilitetsbehandling [norsk]    Alle metoder eller prosedyrer som brukes for å styrke fertiliteten eller øke sjansen for graviditet, for eksempel induksjonsbehandling, varicektomi (reparasjon av varikøse blodårer i testikkelpungen), og mikrokirurgi for å reparere skadede eggledere. Målet for fertilitetsbehandlingen er å hjelpe par med å få barn.
Fertilitetsordliste © Serono Nordic AB