Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fertilitetsspesialist [norsk]    En lege som har spesialisert seg i fertilitetspraksis. American Board of Obstetrics and Gynecology sertifiserer en subspesialitet for OB-GYN som får ekstra opplæring i reproduksjonsendokrinologi (læren om hormoner) og fertilitet.
Fertilitetsordliste © Serono Nordic AB