Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
feste [norsk]    attach [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Feste [norsk]    Leie av grunn mot avgift per år. Kalles ofte også bygsling.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Ordbok / leksikon: 20 omtrentlig(e)
Fester [norsk]    Den som leier en eiendom ihht. ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Fester [norsk]    Person, organisasjon eller bedrift som leier grunn.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
festeren [norsk]    lessee [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
festetid [norsk]    tenancy [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
fotfeste [norsk]    coakci; njaláhastit [samisk]   (s) 1. (-vcc-); 2. (-stt-), njalkkastit (v) 'miste fotfeste'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Tøffeste [norsk]    Toughest [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
arvefeste [norsk]    heritable lease [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
bortfeste [norsk]    leasing out [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Arvefeste [norsk]    Leie av jord (tomt) ikke bare for den oprinnelige leiers levetid, men for f..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
festemøy [FØR]    festemø el. festemøy [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Punktfeste [norsk]    Festeavtale hvor festeren kun leier tomten som bygningen står på...  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
festeområde [norsk]    snap distance/range [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
slepekrokfeste [norsk]    tow hook accommodation arrangement/adapter [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
grep, håndtak, feste [norsk]    handhold [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
smekk-kobling, smekkfeste [norsk]    snap fit [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
sverd håndtak, sverdfeste [norsk]    sword hilt [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
Feste av eiendom (Tomtefeste) [norsk]    Rett til leie av eiendomsgrunn. Normalt langvarig rett som gir festeren ret..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
opprette, etablere; bevise; befeste [norsk]    establish [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
feste/løsne, (for samlevinduer:) forankre [norsk]    dock [engelsk]   [-v] (eksempel: «fest verktøylinja til menyraden»), (dokk)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
feste, fastgjøring; hengivenhet, forkjærlighet [norsk]    attachment [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no