Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Fester [norsk]    Den som leier en eiendom ihht. ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Fester [norsk]    Person, organisasjon eller bedrift som leier grunn.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
festeren [norsk]    lessee [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Bortfester [norsk]    Eieren av en tomt som leier ut denne ihht. tomtefesteloven. Den som leie..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no