Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Fiber [engelsk]    garn/tråd [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
fiber [norsk]    sáras [samisk]   (s) (-rras-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 8 omtrentlig(e)
Fiberkabel [norsk]    Se optisk fiberkabel.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Glialfiber [norsk]    del av glialceller. Glialceller hjelper nervecellene i hjernen og ryggmargen, men overfører ikke nerveimpulser.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Fiberoptikk [norsk]    Teknologi for dataoverføring basert på glass og lys. Har svært høy overføringskapasitet (i størrelsesorden Gbit/s).
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Fiberretning [norsk]    papir produseres i en papirmaskin, og den retningen papiret blir ført gjennom maskinen er den samme som fiberretningen. Det er avgjørende at fiberretningen følger ryggen på trykkssaken. Hvis ikke vil en brosjyre "sprike" og føre seg dårlig når man blar i den. Ved feil fiberretning på trykksaker som limfreses, er faren stor for at arkene faller fra hverandre.
Grafisk ordliste © Grøset
Fiberløsning [norsk]    Et nettverk basert på optiske fiberkabler.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Fiberoptisk kabel [norsk]    Se optisk fiberkabel og fiberoptikk.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
fibere/fibre/fibrer [norsk]     fibere/fiberer/fibrer [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Fiberbasert bredbånd [norsk]    Bredbåndsnett basert på fiberoptikk.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC