Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fiberkabel [norsk]    Se optisk fiberkabel.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Optisk fiberkabel [norsk]    Overføringskabel hvor en lysstråle sendes via en kabel av glassfiber, og omgjøres til en elektrisk puls når den er kommet frem til en komponent. Fordelene ligger i større båndbredde og immunitet mot forstyrrelser.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC