Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fibroid tumor [norsk]    Godartet (ikke ondartet eller livstruende) tumor av fibrøst vev som kan forekomme i livmorveggen. Kan være fullstendig symptomfri eller kan forårsake unormale menstruasjonsmønstre eller infertilitet.
Fertilitetsordliste © Serono Nordic AB