Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fidus Achates [latin]    Faithful Achates [engelsk]   (friend)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom