Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fiery Minivet [engelsk]    Ildmønjefugl [norsk]   Pericrocotus igneus [latin]   1 par Poring 9., 2 ind Sukau 13., 3 ind Danum 18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no