Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fiery-billed Aracari [engelsk]    Ildnebbtukan [norsk]   Pteroglossus frantzii [latin]   2 Las Cruces 21/2, 10 str Golfito-San Mateo 23/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no