Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 5 nøyaktig(e)
FIL [engelsk]    acronym for FUCKING IDIOT LIAR. A person who openly makes up stories and lies to you, but is ridiculously idiotic and so doesn't understand your superior intellect knows he is lying to you. (les mer...)
Urban Dictionary © Urban Dictionary
fil [norsk]    file [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fil [norsk]    file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fil [norsk]    File [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fil [forkortelse]    Paulus' brev til filipperne [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Ordbok / leksikon: 186 omtrentlig(e)
file [engelsk]    lagre [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fill [engelsk]    fyll [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
film [norsk]    video [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Filet [norsk]    Fillet [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
filet [norsk]    escalope [engelsk]   escalope [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Filem [forkortelse]    Paulus' brev til Filemon [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
filet [norsk]    luottut [samisk]   (s) (-h)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
profil [norsk]    profile [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
fillet [engelsk]    filet, rent kjøttstykke [norsk]   noisette, noix [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
filter [norsk]    filter [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
filter [norsk]    filter [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filter [norsk]    filter [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
PE-fil [norsk]    PE file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
profil [norsk]    profile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
profil [norsk]    profile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
profil [norsk]    profile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lydfil [norsk]    sound file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filtet [samisk]    bomme [norsk]   (v) báhcit (- ž-) láhppat 'skyte bom'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
killfil [norsk]    En mekanisme i newsreadere som gjør at man slipper å lese bestemte tråder eller personer. Se også scorefil.
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
cue-fil [norsk]    cue-file [engelsk]   (i forbindelse med brenning av CD/DVD)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
INF-fil [norsk]    .inf file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
INS-fil [norsk]    .ins file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
RGE-fil [norsk]    .rge file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
svarfil [norsk]    answer file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
målfil [norsk]    destination file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filtype [norsk]    extension [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fil-DSN [norsk]    file DSN [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filnavn [norsk]    file name [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filtype [norsk]    file name extension [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filtype [norsk]    file type [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
loggfil [norsk]    log file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
MDE-fil [norsk]    MDE file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filmfil [norsk]    movie file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Filsing [norsk]    Utglatting av sparklede partier med våt svamp eller liknende. Filsing kan erstatte sliping.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
filipino [norsk]    offisielt språk på Filippinene (se også tagalog)
Liste over navn på språk © Språkrådet
filoteao [spansk]    En som nettopp har klipt seg og kledd seg med stil. Ser bra ut. Andre ord som brukes eller raeliterte ord: Acicalate, acicalao (a).
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
scorefil [norsk]    En mekanisme i enkelte newsreadere som gjør at man kan rangere newsartikler og tråder utfra gitte kriterier, derigjennom velge hva man vil (og ikke vil) lese i en diskusjonsgruppe. Mer avansert form for killfil.
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Filioque [latin]    And from the son [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
filmboks [norsk]    Magasin for filmspole over (øvre filmboks) eller under (nedre filmboks) projeksjonsverket som beskytter filmspolene mot f.eks. brann. Ikke vanlig på nye kinomaskiner.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
navnefil [norsk]    name file [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kontofil [norsk]    accounting file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fil-meny [norsk]    File menu [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bildefil [norsk]    image file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
MBOX-fil [norsk]    MBOX file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Hydrofil [norsk]    Evne til å holde på vann
Kateter-ordliste © Astra Tech AS
Filtering [engelsk]    Filtrering [norsk]
Terminologiliste for signalbehandling © Sverre Holm
filmbanen [norsk]    Skinner i filmporten som øver et trykk mot filmens ytterkanter slik at den står stille i det bildene projiseres.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
filtjener [avløserord]    file server [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
file past [engelsk]    marsjere forbi, defilere forbi [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
skriptfil [norsk]    batch file [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
filvelger [norsk]    file selector [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
filsystem [norsk]    filesystem [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
vekselfil [norsk]    swap space [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
aktiv fil [norsk]    active file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
file copy [engelsk]    filkopiering [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filfilter [norsk]    file filter [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filformat [norsk]    file format [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
file size [engelsk]    filstørrelse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filsystem [norsk]    file system [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
skriptfil [norsk]    script file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
systemfil [norsk]    System file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fildeling [norsk]    Teknologi som gjør at man kan utveksle datafiler med musikk og film fra en hjemme-pc til en annen. I praksis betyr det gratis musikk og film, uten at produsentene får betalt. Slik bruk er derfor ikke tillatt. De vanligste fildelingstjenestene heter: kazaa, bitorrent, thepiratebay og bearshare.
Ordliste om digitale rettigheter © Forbrukerrådet
Filamentum [latin]    trådformet dannelse [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
filmløkke [norsk]    Buen filmen går i før (overløkke) og etter (underløkke) filmporten for at den ikke skal ta skade ved den rykkvise bevegelsen i filmporten.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
filmporten [norsk]    Kanal med varierende lengde og profil der filmen blir belyst. Består bl.a. av filmbanen, trykkskinnene og bildevinduet. På mange kinomaskiner uttakbar.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
binær fil [norsk]    binary file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Viktig-fil [norsk]    README [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Viktig-fil [norsk]    readme file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ressursfil [norsk]    resource file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Filefolder [engelsk]    dokumentmappe [norsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
filter bed [engelsk]    filterseng, filteret [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
file handle [engelsk]    filreferanse [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
filemanager [engelsk]    filbehandler, -ing [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fill colour [engelsk]    fyllfarge [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
satsvis fil [norsk]    batch file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fargeprofil [norsk]    color profile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
samsvarsfil [norsk]    concordance file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
databasefil [norsk]    database file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filegenskap [norsk]    file property [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fill handle [engelsk]    fyllhåndtak [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
prosjektfil [norsk]    project file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fill or Kill [norsk]    En ordre som angir at den kun skal utføres dersom hele ordren kan sluttes på det tidspunkt ordren registreres i handelssystemet på børsen. Ordren legges ikke inn dersom ikke hele ordren kan utføres.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
spanteprofil [norsk]    frame profile [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
oppstartsfil [norsk]    boot image [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
ordindeksfil [norsk]    concordance file [engelsk]   (i forbindelse med tekstbehandling)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
utskriftsfil [norsk]    print file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
skanneprofil [norsk]    scan profile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
systemprofil [norsk]    system profile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brukerprofil [norsk]    user profile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lengdeprofil [norsk]    longitudinal profile [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Filch, Argus [engelsk]    Nask, Argus [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Fill and Kill [norsk]    En ordre som angir at den kun skal forsøkes sluttet på det tidspunkt den registreres i handelssystemet på børsen. Den del av ordren som eventuelt ikke sluttes legges ikke inn som restordre.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
FILM&KINO [norsk]    Organisasjon for kino- og videobransjen i Norge. Omfatter bl.a. KKL og NKFF (Norsk Kino og Filmfond)
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
differansefil [norsk]    diff [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fildeskriptor [norsk]    file descriptor [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
logg, loggfil [norsk]    logfile [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kommadelt fil [norsk]    comma-delimited file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
file transfer [engelsk]    filoverføring [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
skjemadatafil [norsk]    form data file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
dvalemodusfil [norsk]    hibernation file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sikkerhetsfil [norsk]    security file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flytformatfil [norsk]    stream format file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fill a vacancy [engelsk]    erstatte avgang [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Filius nullius [latin]    A bastard [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
filtertast(er) [norsk]    bounce key(s) [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
filtilknytning [norsk]    file association [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
file extension [engelsk]    se extension
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
filterstruktur [norsk]    filter navigator [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
alminnelig fil [norsk]    regular file [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sammensatt fil [norsk]    compound file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Filter By Form [engelsk]    Filtrer etter skjema [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
lisensiert fil [norsk]    licensed file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
PostScript-fil [norsk]    PostScript file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Forstagsprofil [norsk]    Skinne med spor som er festet rundt forstaget. Forseilet føres inn i et spor når de heises.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
fillet of bird [engelsk]    bryststykke av ...fugl [norsk]   suprême de [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
hurtigbufferfil [norsk]    cache file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fil for filhode [norsk]    header file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
informasjonsfil [norsk]    information file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ressurs-DLL-fil [norsk]    resource DLL [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
midlertidig fil [norsk]    temporary file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
FILSEBRETT/FILS [norsk]    Et lite pussbrett med skumgummi til å pusse flatten glatt/helt jevn.
Byggteknisk ordliste © maxit Group
Filigree brooch  [engelsk]    Sølje [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
fillet (of bird) [engelsk]    (fugle)filet [norsk]   blanc [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
filmbruddautomat [norsk]    Apparat som registrerer brudd (og eventuelt alvorlige perforeringsskader) på filmen og blender lyset fra lampehuset. Koples gjerne slik at maskinen stanser og lyset i salen tennes ved filmbrudd.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
DLL-fil, DLL-fil [norsk]    .dll file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
INI-fil, INI-fil [norsk]    .ini file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kunngjøringsfil [norsk]    announcement [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
standard datafil [norsk]    default data file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
DLL-fil, DLL-fil [norsk]    dynamic-link library file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fil som utskrift [norsk]    File as Printout [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
maskinvareprofil [norsk]    hardware profile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filmkontrollinje [norsk]    movie controller bar [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
posteringsprofil [norsk]    posting profile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flerkammerprofil [norsk]    multi port extruded profile [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Filialdirektivet [norsk]    se Selskapdirektiv nr 11
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
sikkerhetskopifil [norsk]    backup file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
BIND-oppstartsfil [norsk]    BIND boot file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
konfigurasjonsfil [norsk]    config file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
konfigurasjonsfil [norsk]    configuration file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
file system cache [engelsk]    filsystemets hurtigbuffer [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Windows Media-fil [norsk]    Windows Media file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
arbeidsområdefil [norsk]    workspace file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Investeringsprofil [norsk]    Den strategien et fond har for plassering av sine kunders penger. Hvert fond har sin egen unike profil som er beskrevet i fondets prospekt.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
lokal brukerprofil [norsk]    local user profile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filtreringsoppsats [norsk]    filter device assembly [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
filter med kileduk [norsk]    wedge screen filter [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
CAB-fil, kabinettfil [norsk]    cabinet file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
egendefinert profil [norsk]    custom profile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Filter By Selection [engelsk]    Filtrer etter merking [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Filtrer uten merking [norsk]    Filter Excluding Selection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
skalldefinisjonsfil [norsk]    skin definition file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
transaksjonsloggfil [norsk]    transaction log file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filed in the Archives [engelsk]    lagt i arkiv [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
file allocation table [engelsk]    filtildelingstabell, filtildelingstabell [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Windows Media-metafil [norsk]    Windows Media metafile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filet américain [fransk]    biff tartar [norsk]   steak tartare [engelsk]   (belgisk/flamsk rett eller uttrykk)
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
fil for kantabonnement [norsk]    Edge Subscription file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filreplikeringstjeneste [norsk]    file replication service [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
File Transfer Protocol [engelsk]    FTP (File Transfer Protocol) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filreplikeringstjeneste [norsk]    FRS [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filtrering, perkolering [norsk]    percolation [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
file transfer protocol [engelsk]    FTP [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
CAB-fil, CAB-fil, CAB-fil [norsk]    .cab file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
File Server for Macintosh [norsk]    File Server for Macintosh [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
obligatorisk brukerprofil [norsk]    mandatory user profile [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
pakket Windows Media-fil [norsk]    packaged Windows Media file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Oobe.xml-fil, Oobe.xml-fil [norsk]    oobe.xml file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Filbeskyttelse for Windows [norsk]    Windows File Protection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filterrespirator, halvmaske [norsk]    half-face filter respirator [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
filslutt, slutten av/på fila [norsk]    end of file [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kommadelt fil, kommadelt fil [norsk]    comma-separated value file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kommadelt fil, kommadelt fil [norsk]    comma-separated values file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filistere/filistre/filistrer [norsk]    filistere/filisterer/filistrer [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
filtype, filetternavn, etternavn [norsk]    extension [engelsk]   (endelse, filendelse, suffiks, utvidelse)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
filformat som ikke kan redigeres [norsk]    flat file format [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fil for Internett-innstillinger [norsk]    Internet settings file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
blokk-spesialfil, blokk-spesiell fil [norsk]    block special file [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
tegn-spesialfil, tegn-spesiell fil [norsk]    character special file [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
sidevekslingsfil, sidevekslingsfil [norsk]    paging file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sidevekslingsfil, sidevekslingsfil [norsk]    swap file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bilde; figur; ansikt utad, image; profil [norsk]    image [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
deklarasjonsfil, hodefil, inkluderingsfil [norsk]    header file [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
fil med huller, ikke-sammenhengende fil [norsk]    sparse file [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
initialiseringsfil, initialiseringsfil [norsk]    initialization file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Veiviser for Microsoft CRM-databaseprofil [norsk]    Microsoft CRM Database Profile Wizard [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
katalog for sammensatt fil, katalog for sammensatt fil [norsk]    compound file directory [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft