Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Filsing [norsk]    Utglatting av sparklede partier med våt svamp eller liknende. Filsing kan erstatte sliping.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no