Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Filtrering [norsk]    Filtering [engelsk]
Terminologiliste for signalbehandling © Sverre Holm
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
filtreringsoppsats [norsk]    filter device assembly [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
høypassfiltrering [norsk]    high pass filtration [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
betinget filtrering [norsk]    conditional filtering [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bilineær filtrering [norsk]    bilinear [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bilineær filtrering [norsk]    bilinear filtering [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sikkerhetsfiltrering [norsk]    security filtering [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
filtrering, perkolering [norsk]    percolation [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU