Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Finance and Accounting System Implementation [engelsk]    Implementering av økonomi- og regnskapssystem [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft