Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Finansielle instrumenter [norsk]    Verdipapir med målbar pris eller en annen målbar størrelse. Opsjoner og futures er i seg selv finansielle instrumenter med finansielle instrumenter som underliggende verdi.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Finansielle instrumenter [norsk]    Samlebetegnelse på omsettelige verdipapirer, fondsandeler, pengemarked..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Finansielle instrumenter [norsk]    Verdipapirer med en målbar pris eller en annen målbar størrelse. Opsjoner, futures og forwards er i seg selv finansielle instrumenter med finansielle instrumenter som underliggende verdi.
Derivatordliste © Oslo Børs