Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Finis [latin]    The end [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Ordbok / leksikon: 22 omtrentlig(e)
finish [norsk]    sluttspurt; finpuss; finisj [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Finish [engelsk]    Fullfør [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Affinis [latin]    tiltrekkende [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
finished [engelsk]    fullført, ferdig, avsluttet [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
finishing [engelsk]    avslutte [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Apus affinis [latin]    Småseiler [norsk]   House Swift [engelsk]   Forekom på samtlige lokaliteter, bortsett fra Corbett. Som regel mellom 10 og 30 ind. daglig, men 200 ind. 24.2. ved Taj Mahal, Agra.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Apus affinis [latin]    Småseiler [norsk]   Little Swift [engelsk]   Common and widespread and seen virtually every day throughout the trip. Mostly we did not estimate any numbers for the daily log, but 500+ noted 16/11, most of these in Nairobi.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Apus affinis [latin]    Husseiler [norsk]   House Swift [engelsk]   Vanlig på Kuala Lumpur internasjonale flyplass 5. (Ikke sett på Borneo)
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
finished oil [engelsk]    raffinert olje [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Aythya affinis [latin]    Purpurhodeand [norsk]   Lesser Scaup [engelsk]   Relativt vanlig i nord og vest
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ratufa affinis [latin]    Sundakjempeekorn [norsk]   Pale Giant Squirrel / Giant Squirrel [engelsk]   2 ind Poring 10., 1 ind Danum 16.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Garrulax affinis [latin]    Svartkinnlattertrost [norsk]   Black-faced Laughingthrush [engelsk]   3-4 ind Lijang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Euphonia affinis [latin]    Kratteufonia [norsk]   Scrub Euphonia [engelsk]   3 str Yomale-Monteverde 27/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Finis coronat opus [latin]    The ending crowns the work [engelsk]   (Ovid)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Caprimulgus affinis [latin]    Gressnattravn [norsk]   Savanna Nightjar [engelsk]   5-6 ind Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Veniliornis affinis [latin]    Jungelspett [norsk]   Red-stained Woodpecker [engelsk]   1 Explorer’s Inn 10.9., 1 Manu Road 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Phylloscopus affinis [latin]    Skrentsanger [norsk]   Tickell's Leaf-Warbler [engelsk]   Dali, Ruili, Lijang, Emei Shan, Xiahe, Xining Beishan, Laoye Shan, Mengda, Koko Nor, str Madoi-Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Phylloscopus affinis [latin]    Skrentsanger [norsk]   Tickell’s Leaf Warbler [engelsk]   Ett ind. ved Forktail Stream 28.2. og tre ved Mongoli Valley 3.3. Ved Mongoli sett både på en søppeldynge helt på toppen av dalen og også langs bekken nederst i dalen.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Arachnothera affinis [latin]    Sundaedderkoppjeger [norsk]   Streaky-breasted Spiderhunter [engelsk]   (Grey-breasted Spiderhunter / Bornean Spiderhunter) 1 ind Poring 9. og 10., 1 ind Danum 16. Anm.: Dette er en art som har et noe komplisert forhold til Grey-breasted Spiderhunter, Gråedderkoppjeger Arachnothera modesta. I felthåndboken omtales denne som Arachnothera affinis mens Streaky-breasted ikke er omtalt som annet enn Bornean Spiderhunter Arachnothera everetti. Grey-breasted forekommer forøvrig kun på Vest Borneo og på fastlandet opp til Thailand og Burma. Bornean Spiderhunter regnes pr. i dag ikke som fullgod art, men vanligvis som en underart av Streaky-breasted, da som Arachnothera affinis everetti. Denne formen finnes kun i høyereliggende områder på Borneo. Observasjonene fra Poring er av denne underarten. Individet fra Danum tilhører underarten pars som er vidt utbredt i lavlandet på det østlige Borneo. Streaky-breasted finnes ellers på Sumatra, Java og Bali.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Finishing / Finisher [engelsk]    Etterbehandler [norsk]   En etterbehandler er en enhet som er plassert ved skriverens utmatingsdel, og som behandler de utskrevne dokumentene på forskjellige måter. Eksempler på etterbehandlingsfunksjoner er stifting, hulling og bretting.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
Lepidocolaptes affinis [latin]    Prikkronetreløper [norsk]   Spot-crowned Woodcreeper  [engelsk]   3 San Gerardo de Dota 19/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Phylloscopus subaffinis [latin]    Lisanger [norsk]   Buff-throated Warbler [engelsk]   Dali, Xiaguan, Lijang, Emei Shan, Songpan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no