Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Finnålsaspirasjon [norsk]    Innsamling av av kroppsvæske eller vev med en tynn nål for mikroskopisk undersøkelse
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer