Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Firtrådet tangbrosme [norsk]    Rhinonemus, Onos cimbrius [latin]   marin (beinfisker, torskefisker, torskefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag