Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fitter [norsk]    Skipsreparatør (reppen).
Maritim ordliste © MaritimStart