Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
fjære [norsk]    low tide [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Fjære [norsk]    Tidevann: fjære er fallende vannstand og lavvann. Flo, tidevann
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
fjøre/fjære [norsk]    s. og v.
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
nippflo / fjære [norsk]    neap tide [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
springflo / fjære [norsk]    spring tide [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU