Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fjellelenia [norsk]    Sierran Elaenia [engelsk]   Elaenia pallatangae [latin]   5+ Machu Picchu 2.9., 1 Manu Road 25.9., 1 Abra Malaga 26.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no