Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fjellkjededannelse [norsk]    Dannelse av et langstrakt belte av sterkt deformerte bergarter som foldes opp til en fjellkjede. Forårsaket av kollisjoner mellom to skorpeplater hvorav den ene vanligvis er en kontinentplate (se platetektonikk).
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
orogenese, fjellkjededannelse [norsk]    orogeny [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU