Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fjellspurv [norsk]    Eurasian Snowfinch [engelsk]   Montifringilla nivalis [latin]   Er La Pass, Bayankala Pass, str Madoi-Wenquan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
Gobifjellspurv [norsk]    Père David's Snowfinch [engelsk]   Montifringilla davidiana [latin]   10+ like ved Heimahe - Koko Nor
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hvitgumpfjellspurv [norsk]    Mandelli's Snowfinch [engelsk]   Montifringilla taczanowskii [latin]   Wenquan, str Madoi-Xiwu, str Yushu-Madoi
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Brunørefjellspurv [norsk]    Red-necked Snowfinch [engelsk]   Montifringilla ruficollis [latin]   Koko Nor, str Gonghe-Yushu
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hvitkinnfjellspurv [norsk]    Blanford's Snowfinch [engelsk]   Montifringilla blanfordi [latin]   10+ Caka, 3 ind str Wenquan-Madoi
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Svartvingefjellspurv [norsk]    Adam's Snowfinch [engelsk]   Montifringilla adamsi [latin]   Er La Pass, Bayankala Pass, Xiwu (ungemating i reir like ved veien), str Yushu-Nangqiang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no