Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Fjord [norsk]    Fjord, deep and mysterious [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
fjord [norsk]    fiord [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
Fjording [norsk]    Traditional Norwegian horse
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Oksfjord [norsk]    Ákšovuotna [samisk]   (propr) (-n-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Båtsfjord [norsk]    Báhcavuotna [samisk]   (propr) (-n-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Bekkarfjord [norsk]    Beahkkirvuotna [samisk]   (propr) (-n-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Terskelfjord [norsk]    Fjord med en grunn terskel ved innløpet og en overfordypet indre del. Finnes bare i områder som har vært nediset.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Ytre Oslofjord [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad