Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fløyelsmaurfugl [norsk]    Immaculate Antbird  [engelsk]   Myrmeciza immaculata [latin]   1 M Tapantí 5/3, 1 M Monteverde 10/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no