Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Flammespett [norsk]    Himalayan Flameback [engelsk]   Dinopium shorii [latin]   Sett hver dag i Corbett/Ramnagar-området. Beste dagen var 28.2. med 3 ind. ved Forktail Stream.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no