Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Flate [norsk]    Flat terrain / plain [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
flate [norsk]    Area, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Ordbok / leksikon: 19 omtrentlig(e)
flate(n) [norsk]    surface [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Overflate [norsk]    Surface [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
ryggflate [norsk]    sealgi [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
håndflate [norsk]    Vola, -ae [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
håndflate [norsk]    čoarbmevuođđu [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
liten flate [norsk]    Areola, -ae [latin]   dim.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
grenseflate [norsk]    frontend [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
knappeflate [norsk]    button face [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Skurt flate [norsk]    Flate som er bearbeidet med trebrett, maskinelt drevet planskive e.l.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
ansikt, flate [norsk]    Facies [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Paleisk flate [norsk]    Gammel flate. Benyttes på den opprinnelige landoverflaten som ble dannet ved den tertiære landhevingen.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Glattet flate [norsk]    Flate som er bearbeidet med stålbrett, glattemaskin e.l.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Flaterev/Minirev [norsk]    En malje i storseilets akterlik, ca.25 cm. opp fra underliket hvor en linje (haling) som kan trekke maljen ned og ut mot bomnokken er tredd igjennom.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
flateintegral(et) [norsk]    surface integral [engelsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
med flat overflate [norsk]    tabular [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
kontaktflate, grenseflate [norsk]    interface [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
kollisjonsflate, støtflate [norsk]    impact wall [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
arbeidsområde, arbeidsflate [avløserord]    workspace [norsk]   (IKT)
Norske avløserord for importord © Språkrådet
flatefylling, fyll, områdefylling [norsk]    bucket fill [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no