Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Flaterev/Minirev [norsk]    En malje i storseilets akterlik, ca.25 cm. opp fra underliket hvor en linje (haling) som kan trekke maljen ned og ut mot bomnokken er tredd igjennom.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes