Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Flekkskogtrost [norsk]    Wood Thrush [engelsk]   Hylocichla mustelina [latin]   1 La Selva 1/3, 2 Lagarto 7/3, 1 ss 8/3, 1 Carara 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no