Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Flertall [norsk]    Majority [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ordbok / leksikon: 15 omtrentlig(e)
Rent flertall [norsk]    brukes ved avstemninger. Man må ha støtte fra minst halvparten av de avgitte stemmene.
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
Dobbelt flertall [norsk]    Double majority [engelsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
flertall av mare [norsk]    maria [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Simpelt flertall [norsk]    Brukes ved avsteminger. Det alternativ som får flest stemmer seirer, selv om det kan være under halvparten av stemmene.
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
relativt flertall [norsk]    relative majority [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Absolutt flertall [norsk]    Flertallet omfatter mer enn 50 % av de avgitte stemmene...  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Absolutt flertall [norsk]    brukes ved avstemninger. Man må ha støtte fra minst halvparten av medlemmene i en gruppe for å oppnå absolutt flertall.
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
Flertallsregjering [norsk]    regjering der det parti eller de partier som danner regjeringen har flertall i nasjonalforsamlingen (Stortinget). Etter 2. verdenskrig hadde Arbeiderpartiet alene flertallsregjering fram til 1961. Siden dette året har ikke noe parti hatt flertall i Stortinget, men de borgerlige koalisjonsregjeringene 1965-71 og 1983-85 hadde et flertall bak seg i Stortinget. Se også Mindretallsregjering
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
Kvalifisert flertall [norsk]    Qualified majority [engelsk]   (Juridiske begreper)
Ordliste over EU-begreper © Europakommisjonen
Kvalifisert flertall [norsk]    brukes ved avstemninger. En gitt grense sier hvor stor andel man må ha av stemmene for å oppnå kvalifisert flertall. I Norge må for eksempel grunnlovsendringer ha 2/3 flertall.
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
vanlig stemmeflertall [norsk]    simple majority [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
konto, kontoer i flertall [norsk]    account [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bare adjø i ubestemt flertall [FØR]    adjø får denne bøyningen: adjøet, adjø(er), adjøa el. adjøene [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
bare feilene i bestemt flertall [FØR]    feil [norsk]   får denne bøyningen: feilen, feil, feila/feilene
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
bare tingene i bestemt flertall [FØR]    ting [norsk]   skal bøyes slik: tingen, ting, tinga/tingene
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad