Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Flire [norsk]    Blicca bjoerkna [latin]   ferskvann (beinfisker, karpe- og mallefisker?, karpefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
flire [norsk]    caibmat [samisk]   (v) (-imm-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune