Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fliseguri [norsk]    Spøkefullt navn på tømmermannen.
Maritim ordliste © MaritimStart