Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Flodskarv [norsk]    Neotropic Cormorant [engelsk]   Phalacrocorax brasilianus [latin]   5 Tárcoles 24/2, 3 Laguno de Arenal 29/2, 10+ Tárcoles 11/3 og 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flodskarv [norsk]    Neotropic Cormorant [engelsk]   Phalacrocorax brasilianus / Olivaceous Cormorant [latin]   15 str Explorer’s Inn-TRC 7.9., 5-10 TRC 8.-9.9., 1 ved Amazonia Lodge 16.9., 10+ str Amazonia Lodge-Pantiacolla 19.9., 5 str Pantiacolla-Shintuya 23.9., 5+ Pelagic 29.9., vanlig Pantanos de Villa 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flodskarv [norsk]    Neotropic Cormorant [engelsk]   Phalacrocorax brasilianus [latin]   Spredte observasjoner i lavlandet.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no