Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fluesnapperspett [norsk]    Lewis' Woodpecker [engelsk]   Melanerpes lewis [latin]   NM, CO, ID
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no