Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Fluoracetamid [synonym]    Fluoretanamid [norsk]   ACETAMIDE, 2-FLUORO- [engelsk]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap