Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Fluorborsyre, Hydrogenborfluorid, Tetrafluorborsyre [synonym]    Hydrogentetrafluoroborat [norsk]   BORATE(1-), TETRAFLUORO-, HYDROGEN [engelsk]   molekylformel: BF4H
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap