Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Fluoreddiksyre [synonym]    Fluoretansyre [norsk]   ACETIC ACID, FLUORO- [engelsk]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Trifluoreddiksyre [synonym]    Trifluoretansyre [norsk]   ACETIC ACID, TRIFLUORO- [engelsk]   molekylformel: C2HF3O2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap