Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fluoresens in situ hybridisering [norsk]    FISH [akronym]   In situ = på stedet. Teknikk hvor en benytter fluorescens merkede prober/indikatorer til å påvise genuttrykk i vev, på kromosomer eller i cellekjerner.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge