Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fluoretanamid [norsk]    ACETAMIDE, 2-FLUORO- [engelsk]    Fluoracetamid [synonym]
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap