Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fluoretylbifenyletanat [norsk]     Fluenetyl,Fluoretylbifenylacetat [synonym]   molekylformel: C16H15FO2
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap