Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
fly [engelsk]    flue, svinghjul [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Fly [norsk]    Girdi [samisk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Ordbok / leksikon: 69 omtrentlig(e)
flytt [norsk]    transfer [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
flyer [engelsk]    flygeblad [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flytte [norsk]    roam [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flytte [norsk]    float [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Flyndre [norsk]    Toppen av storseilet hvor storseilfallet påmonteres.
Maritim ordliste © MaritimStart
firefly [engelsk]    ildflue [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
Fly Out [engelsk]    Gli ut [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flyktig [norsk]    elusive [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Flyndre [norsk]    Trekantet forsterkning av tre, plast eller metall i toppen av storseilet.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
flyndre [norsk]    finddar; botnit; gáicabotnet [samisk]   (s) 1. (-ndar-); 2. Lg: (-h-); 3. Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-191: (-h-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
flytting [norsk]    relocation [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
flywheel [engelsk]    svinghjul [norsk]
Fysikk/mekanikk-ordliste © Universitetet i Oslo
flygning [norsk]    (i betydningen ’enkelt flyreise’ (engelsk ’flight’)) (jf. flygning el. flyvning
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Flytende [norsk]    Nagare [japansk]   (teknikk)
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
flytholt [norsk]    luovdi [samisk]   (s) (-vdd-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Flygefisk [norsk]    Cheilopogon, Cypselurus [latin]   sjelden, marin (beinfisker, horngjelfisker, flygefiskfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
flyteevne [norsk]    buoyancy [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
flyktning [norsk]    flykning flyktningerFEIL:flykninger [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Flyktning [norsk]    omfatter overføringsflyktninger og asylsøkere som har fått innvilget asyl. I Norge brukes betegnelsen ofte også om personer som har fått beskyttelse eller opphold på humanitært grunnlag etter søknad om asyl.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
flyttsame [norsk]    bajon, badjeolmmoš, badjesápmi [kåfjordsamisk]   (pl.: bajonat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
on the fly [engelsk]    (fort-)løpende, (umiddelbar, uten omveier) [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
flytformat [norsk]    stream format [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flyktninga [IKKE]    flyktningen [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Flyttblokk [norsk]    Stor stein eller blokk som er flyttet av isen fra sin opprinnelige plass i berggrunnen.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Flyndreskje [norsk]    Murskje som brukes på trange steder der det er vanskelig å komme til med annet murerverktøy.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
flyt, strøm [norsk]    flow [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
flytkontroll [norsk]    flow control [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
FLYTESPARKEL [norsk]    Selvutjevnende sementbasert sparkelmasse for enkel avretting av betonggulv og dekker.
Byggteknisk ordliste © maxit Group
Flyttnøkkel [norsk]    Portkey [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Fly In, Fades [engelsk]    Gli inn, toning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flyout anchor [engelsk]    anker for undermeny [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flytformatfil [norsk]    stream format file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Flying saucers [engelsk]    Coruscantes disci per convexa caeli volantes [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
flyttehåndtak [norsk]    move handle [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flytredusering [norsk]    stream thinning [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Flyndrefamilien [norsk]    Pleuronectidae [latin]   Familie (bl.a. rødspette, smørflyndre/mareflyndre, gapeflyndre, kveite, sandflyndre, lomre/bergflyndre, skrubbe, blåkveite)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Fly In, Fly Out [engelsk]    Gli inn, gli ut [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flygende insekt [norsk]    girdi [kåfjordsamisk]   (fellesnavn)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
fly høyt, sveve [norsk]    soar [engelsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
flytskjemasymbol [norsk]    flowchart symbol [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fly In, Top Left [engelsk]    Gli inn, øverst fra venstre [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flyttbart medium [norsk]    removable media [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flyttestrukturer [norsk]    flow structures [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Flygefiskfamilien [norsk]    Exocoetidae [latin]   Familie (bl.a. flygefisk)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
flyge- el. flyve- [norsk]     flyge- [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
flyger el. flyver [norsk]     flyger [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
flyktig, omskiftelig [norsk]    volatile [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Flytt kontakten til [norsk]    Move Contact to [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Flyktningkonvensjon [norsk]    FNs konvensjon om flyktningers stilling av 28. juli 1951. For å få innvilget asyl i Norge, må utlendingen fylle vilkårene i flyktningdefinisjonen i konvensjonens artikkel 1A.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Flyttbar innretning [norsk]    Innretning som ikke er ment å være permanent plassert på feltet i feltets levetid, for eksempel boreinnretning og brønnintervensjonsinnretning, jf. veiledningen til rammeforskriften § 3.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
Flyktningedirektivet [norsk]    se Kvalifikasjonsdirektivet
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
flykte, løpe sin vei [norsk]    flee [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
flybåren, luftbåret [norsk]    airborne [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
flygning el. flyvning [norsk]     flyging [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Flying saucers are real [engelsk]    Orbes volantes exstare [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Great Mormon Butterfly [engelsk]    Papilo memnon [latin]   Danum
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
flyte; strøm; overflod [norsk]    flow [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
flytende verktøylinje [norsk]    floating toolbar [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Fly In, Left and Right [engelsk]    Gli inn, venstre og høyre [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flytholt/oppstag av tre [norsk]    doappal [kåfjordsamisk]   (pl.: doabbalat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Common Birdwing Butterfly [engelsk]    Troides helena [latin]   Denne enorme sommerfuglen ble sett i Sukau og Danum
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
flyktet; unngikk; sprukket [norsk]    fled [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
flytende radioaktivt avfall [norsk]    liquid radioactive waste [engelsk]   LRW [akronym]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
Flyktning- og innvandreretaten [norsk]    Refugee and Immigration Agency [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
flyktig, nonchalant, tilfeldig [norsk]    casual [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Rajah Brooke's Birdwing Butterfly [engelsk]    Troides (Trogonoptera) brookiana [latin]   Danum
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
flyttall (teknisk), desimaltall [norsk]    floating point number [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
flytende dokument, flytende dokument [norsk]    flow document [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
flytende logikk, diffuslogikk, glidelogikk [avløserord]    fuzzy logic [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet