Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
Fly In, Fades [engelsk]    Gli inn, toning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fly In, Fly Out [engelsk]    Gli inn, gli ut [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fly In, Top Left [engelsk]    Gli inn, øverst fra venstre [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fly In, Left and Right [engelsk]    Gli inn, venstre og høyre [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft