Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Flygefisk [norsk]    Cheilopogon, Cypselurus [latin]   sjelden, marin (beinfisker, horngjelfisker, flygefiskfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Flygefiskfamilien [norsk]    Exocoetidae [latin]   Familie (bl.a. flygefisk)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag