Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Flyndre [norsk]    Toppen av storseilet hvor storseilfallet påmonteres.
Maritim ordliste © MaritimStart
Flyndre [norsk]    Trekantet forsterkning av tre, plast eller metall i toppen av storseilet.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
flyndre [norsk]    finddar; botnit; gáicabotnet [samisk]   (s) 1. (-ndar-); 2. Lg: (-h-); 3. Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-191: (-h-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
Gapeflyndre [norsk]    Hippoglossoides platessoides [latin]   marin (beinfisker, flatfisker, flyndrefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Sandflyndre [norsk]    Limanda,Peuronctes limanda [latin]   marin (beinfisker, flatfisker, flyndrefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Flyndreskje [norsk]    Murskje som brukes på trange steder der det er vanskelig å komme til med annet murerverktøy.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Flyndrefamilien [norsk]    Pleuronectidae [latin]   Familie (bl.a. rødspette, smørflyndre/mareflyndre, gapeflyndre, kveite, sandflyndre, lomre/bergflyndre, skrubbe, blåkveite)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Ror hæl/flyndre [norsk]    Se Hæl.
Maritim ordliste © MaritimStart
Lomre / Bergflyndre [norsk]    Microstomus kitt [latin]   marin (beinfisker, flatfisker, flyndrefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Smørflyndre / Mareflyndre [norsk]    Glyptocephalus cynoglossus [latin]   marin (beinfisker, flatfisker, flyndrefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag