Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Flyndreskje [norsk]    Murskje som brukes på trange steder der det er vanskelig å komme til med annet murerverktøy.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no