Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Flyttblokk [norsk]    Stor stein eller blokk som er flyttet av isen fra sin opprinnelige plass i berggrunnen.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse