Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Folk [norsk]    People [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Folk [norsk]    Folk [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 17 omtrentlig(e)
Folkvord [norsk]    Left wing politician
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Folklore [engelsk]    Folkemusikk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Folk-pop [norsk]    Pop-Folk [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Folkedans [norsk]    Folklore dance [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
folkemord [norsk]    genocide [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Folk-rock [norsk]    Folk-Rock [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Folkeskole [norsk]    Primary school [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Folkemuseum [norsk]    Folklore museum [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Folketinget [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
National Folk [engelsk]    Amerikansk folk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Folkeregister [norsk]    Fortegnelse over innvånere i et lokalt område. En eller flere kommuner utgjør et folkeregisterdistrikt. Enhver som er fast eller midlertidig bosatt innen distriktet er pliktig til å avgi visse nærmere bestemte opplysninger til folkeregisteret. Likningskontoret er registerfører i kommunen.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Folkehøgskole [norsk]    Upper secondary school in rural area
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Folkerepublikken Kina [norsk]    People's Republic of China [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
folketrygdens inntekter [norsk]    National Insurance revenues [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
småbonde; landsens folk [norsk]    peasant [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Folketrygdens grunnbeløp  [norsk]    En beregningsfaktor som fastsettes av stortinget 1. mai hvert år. Forkortes..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Folkerepublikken Bangladesh [norsk]    People's Republic of Bangladesh [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft