Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Follikkel [norsk]    Eggsekk. Utvikler seg i eggstokken. Inneholder ett egg.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
Follikkel [norsk]    eggpose
Ordliste for prøverørsbehandling © Klinikk Hausken
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
Follikkelfasen [norsk]    Første del av menstrasjonssyklus fram til eggløsning. Lengden varierer, lengre ved lange sykluser.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
Dominerende follikkel [norsk]    Den største eggsekken som utvikler seg i en naturlig menstruasjonssyklus. Den eggsekken som vil gi eggløsning.
Ordliste for assistert befruktning © Medicus Fertilitetsklinikken
Follikkelstimulerende hormon [norsk]    FSH [akronym]   Påvirker eggposenes modning og vekst
Ordliste for prøverørsbehandling © Klinikk Hausken