Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Fondsaksje [norsk]    Friaksjer som deles ut til aksjonærer ved en fondsemisjon. Se delbevis, fondsemisjon.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA